Drvo je jedini građevni materijal koji gorenjem ne mijenja bitno svoja mehanička svojstva. Brzina gorenja drva iznosi od 0,4 – 0,8 mm/min. U slučaju požara lijepljeno lamelirano drvo sigurnije je od nezaštićene čelične konstrukcije. Kada vatra zahvati lijepljeno lamelirano drvo dolazi do stvaranja pougljenog dijela koji štiti samu sredinu grede. Time se smanjuje dotok zraka, a kao rezultat dolazi do polaganog gašenja vatre. Najčesće nije potrebna dodatna zaštita protupožarnim premazima.