Naprezanja epruveta kod kojih dolazi do loma uslijed tlačne sile paralelne s pravcem vlakanaca jednaka su naprezanjima do kojih dolazi kod loma najviših klasa betona. Kada je u pitanju vlačna čvrštoća onda se drvo može usporedivati i s nekim metalima. Tlačna cvrštoća epruveta iznosi 40 – 80 MPa, a vlačna čvrstoća epruveta iznosi i do 180 MPa. Dodajući tome i malu vlastitu težinu (400-600 kg / m3) te mogućnost proizvodnje velikih dužina proizvodnih elemenata kao rezultat proizlaze veliki rasponi koji dosežu i do 100 m.