Zavisno od svrhe kojoj su namijenjeni te o funkciji kojoj trebaju udovoljiti, rešetkasti nosači mogu imati razne oblike.

Na shemama su prikazani samo neki od najčešče korištenih tipova.