Sportski objekti

Bazeni: Koprivnica, Vinkovci, Utrine, Korčula…

Dvorane: Buje, Lovreć, Samobor, Italija, Višnjevac, Virovitica, Čista Velika, Solin…

Jahališta: Đakovo, Mala Mlaka, Lopača…

Inženjerske građevine

Kulturni centar Lendava, Pontonski most na Kupi, Most Jastrebarsko, Mostovi Virovitica, Most Čačinci, Proizvodna hala Pazin, Tržnica Vodice, Tržnica Dubec, Proizvodna hala Bjelovar, Bazilika Solin, Crkva Zaprešić, Crkva Mičevec, Crkva Voćin, Crkva Vukovar, Crkva Poznanovec, Drvni centar Virovitica, Proizvodna hala Ljubeščica, Oltar Pleternica…

Poljoprivredni objekti

Farma Dolci, Ivanovo selo, Klisa, Lipovljani, Osilovac, Pazin, Podravske sesvete, Sasovac, Stupovača, Križ, Udbina, Vukovar, Đakovo, Antunovac…

Ostali objekti

Nadstrešnica Lučko, Nadstrešnica za divljač, Staklenici Zaprešić, Spomen kuća A.G. Matoš u Tovarniku, Mostovi i kupola Sv. Križ Začretje, Marina Rabac, Lovačka kuća Kučanci, Nadstrešnica za automobile Cernik, Pergole, Dječji vrtić Špišić Bukovica…