Sirovi materijal koji se koristi u proizvodnji lijepljenog lameliranog drva dovozi se večinom iz šuma Hrvatske, Austrije, Švicarske i Njemačke. Te šume su iskorištavane strogim planskim sječama, čime se poštuje načelo da se sadi više nego što se sjeće. Dakle, materijal je stalno dostupan budući da se šume neprestano pošumljuju.