Drvene konstrukcije –  društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

Skraćeni naziv: DRVENE KONSTRUKCIJE d.o.o.

Sjedište tvrtke: Voćin, Josipa Martinca bb

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Bjelovaru

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: MBS 010050625

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Članovi uprave društva: Miodrag Jarić dipl.oec. i Mario Abramović mag.ing.aedif.

Kod dioničkog društva članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora

Broj poslovnog računa: HR4524840081107375595 RBA

Telefon: +385 033/401-945

Fax: +385 033/565-116

E-mail: info@drvene-konstrukcije.hr

OIB: 63047409753