EU projekti

KORISNIK: DRVENE KONSTRUKCIJE d.o.o.

PARTNER NA PROJEKTU: SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I  GEODEZIJE

NAZIV PROJEKTA: „Povećanje razvoja novih proizvoda drvne industrije koji se koriste u građevini“

KRATKI OPIS PROJEKTA: Društvo DRVENE KONDSTRUKCIJE primjenom visokih tehnologija uz stručnu pomoć znanstveno istraživače organizacije istražuje svojstva tvrdog drveta kako bi se razvili novi proizvodi ljepljenih lameliranih nosača koji su otporniji u odnosu na postojeće LLN, a koji su kupcu, radi svojoj svojstava izgledom, daleko privlačniji, a sirovina za njihovu proizvodnju daleko dostupnija.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Cilj projekta je razvoj novih proizvoda odnosno lijepljenih lameliranih nosača od tvrdog drveta, kako bi se poduzeće korištenjem znanja Organizacija za istraživanje i širenje znanja i uz primjenu visokih KET tehnologija pripremilo za tržište koje će u budućnosti zbog pritiska javnosti sve više tražiti LLN koji su proizvedeni od tvrdog drveta. Rezultat projekta je LLN povoljnih mehaničkih svojstava i provizorna odobrenja za njihovu uporabu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK): 13.687.447,35 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 8.629.237,63 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 30.09.2020. godine do 30.09.2023. godine

KONTAKT OSOBA: Mario Abramović, info@drvene-konstrukcije.hr

KORISNI LINKOVI: www.strukturnifondovi.hr; www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća DRVENE KONSTRUKCIJE d.o.o.