Obavijest o nabavi

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
NAZIV NABAVE: Nabava lučne linije za savijanje sa dodatnom opremom
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 02/2016-R

Podaci o naručitelju

Drvene konstrukcije d.o.o.
Josipa Martinca bb, Voćin
33522 Voćin
OIB: 63047409753

Kontakt podaci

Dragiša Jarić
Kontakt telefon: +385 99 225 7619
Adresa elektroničke pošte: dragisa@drvene-konstrukcije.hr

Osnovne informacije o predmetu nabave:

Predmet nabave je nova lučna linija za savijanje sa dodatnom opremom značajno će se ubrzati proces namještanja linije na zadanu geometriju kod lučnih nosača, odnosno oblik zakrivljenog lučnog nosača što predstavlja značajnu uštedu u vremenu. Nova linija za lijepljenje predstavlja brži i precizniji mehanički sustav upravljanja u proizvodnji lijepljenih lameliranih nosača, ravnih i lučnih. Ovisno o konfiguraciji lamela, na liniji je omogućeno ručno upravljanje i spajanje nosača. Na postojećoj liniji za lijepljenje stezaljkom može se stezati samo jedan red nosača. Ovisno o konfiguraciji lamela, nova linija za lijepljenje omogućuje istovremeno stezanje do četiri reda lijepljenih lameliranih nosača. Na novoj liniji za lijepljenje nosača primijenit će se i novi uređaj koje će omogućiti izravno ocrtavanje geometrije lučnog nosača bez predložaka te precizniji nanos ljepila što će osigurati uštede u potrošnji ljepila te dodatno ubrzati proizvodni proces.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Javno nadmetanje u jednoj fazi

DATUM OBJAVE: 28.12.2016.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 18.01.2017. godine do 16:00 sati

JEZIK: Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu:
Drvene konstrukcije d.o.o.
Josipa Martinca bb, 33522 Voćin
Hrvatska

„Nabava lučne linije za savijanje sa dodatnom opremom“ EV: 02/2016-R
s naznakom „NE OTVARAJ“.

DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: dragisa@drvene-konstrukcije.hr

Drvene konstrukcije d.o.o.
Miodrag Jarić
Direktor

Preuzimanje dokumentacije