Ulaganje u lučnu liniju i laserski projektor radi uklanjanja uskog grla proizvodnje i povećanja kapaciteta proizvodnje te sniženja troškova po m3 lameliranih nosača
(KK.03.2.1.02.0051)

banner

Naziv projekta: Ulaganje u lučnu liniju i laserski projektor radi uklanjanja uskog grla proizvodnje i povećanja kapaciteta proizvodnje te sniženja troškova po m3 lameliranih nosača

Naziv korisnika: DRVENE KONSTRUKCIJE D.O.O.
Ukupna vrijednost projekta: 2.123.333,19 HRK
EU bespovratna sredstva: 720.307,40 HRK
Projekt je sufinanciran iz: Europski fond za regionalni razvoj
Iznos potpore: 45%
Razdoblje provedbe projekta: 01.11.2016– 01.05.2017
Kontakt osoba: Miodrag Jarić, direktor

Kratki opis projekta: Rast malog i srednjeg poduzeća u nerazvijenoj općini pridonijeti će smanjenju ekonomske i socijalne razlike, odnosno uravnoteženom razvoju. Projektom uz pomoć EFRR poduzeće će povećati vlastitu konkurentnost jer će se uspjeti riješit usko grlo proizvodnje te će povećati kapacitet proizvodnje. Povećanjem kapaciteta ujedno će se i povećati kvaliteta proizvoda koja je u suglasnosti sa ekološkim principima i zahtjevima krajnjih kupaca.

Opći cilj projekta: Cilj je vezan uz doprinos projekta dugoročnim neposrednim razvojnim rezultatima uz povećanje konkurentnosti poduzeća kako bi se zadržala vodeća pozicija na željenom tržištu drvenih konstrukcija. Željena konkurentnost ostvariti će uz primjenu novih tehnoloških rješenja koja otklanjaju usko grlo proizvodnje te će se na taj način ubrzati proizvodni proces proizvodnje odnosno u istom vremenskom intervalu biti će omogućena veća proizvodnja gotovih proizvoda. Na taj način zadovoljiti će se pojačana potražnja koja je rezultat novog vala investicijskih aktivnosti kupaca. Nova tehnološka rješenja trebaju ponuditi i proizvod koji je sa stanovišta potrošača pouzdaniji, a sa stanovišta zaštite okoliša prihvatljiviji nego drugi slični proizvodi.

Specifični ciljevi projekta:

Jačanje konkurentnosti poduzeća Drvene konstrukcije d.o.o. kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, uklanjanjem uskog grla u proizvodnji te snižavanjem troškova po jedinici proizvoda lameliranog drveta, a što će rezultirati novim zapošljavanjima.

Očekivani rezultati:

– Povećana količina proizvodnje gotovih proizvoda
– Povećan prihod od prodaje
– Povećan prihod od izvoza
– Smanjena potrošnja ljepila po m3 lamelirane drvene konstrukcije
– Povećanje broja zaposlenih na godišnjem nivou

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr ili www.europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Drvene konstrukcije d.o.o.
Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.